RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25.05.208r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Biomedika Sp.z o.o, ul. Księcia Witolda 15/10, 50-202 Wrocław, Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, że od 25.05.2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pan/Pana danych osobowych przez Biomedika Sp.z o.o, ul. Księcia Witolda 15/10, 50-202 Wrocław.

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Biomedika Sp. zo.o., ul. Księcia Witolda 15/10, 50-202 Wrocław. Dane kontaktowe placówki nr telefonu 530 486 060, email biomedika@biomedika.com.pl.

2. Administrator wyznacza/ nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba odpowiedzialna za obsługę i przetwarzanie danych osobowych jest dostępna pod numerem 530 486 060 lub pod adresem email biomedika@biomedika.com.pl.

3. Placówka przetwarza Pani/Pana dane adresowe w następujących celach:
3.1. komunikacji w zakresie planowanych wizyt
3.2. możliwości odwołania lub potwierdzenia wizyty
3.3. przypomnienia o wizycie
3.4. umówienia na kolejną wizytę
3.6 poinformowania o zmianach w ofercie produktowej celem przedstawienia lepszej oferty cenowej na podstawie art.6 ust.1 pkt a.
3.7 działaniach promocyjnych firmy celem prezentacji nowych możliwości rozwiązań prozdrowotnych na podstawie art.6 ust.1 pkt a.
3.8 działaniach marketingowych poprzez wysyłkę sms na podstawie art.6 ust.1 pkt a.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

5. Pani/ Pana dane adresowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania:
a) w zakresie komunikacji, umawiania i odwoływania wizyt przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji placówki
b) w zakresie działań marketingowych placówki i informowania o nowych produktach i zmianach ofertowych wizyt przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji placówki
c) dane dotyczące wysyłania sms usuwane będą po anulowaniu subskrypcji sms lub wykreśleniu danych osobowych z bazy danych przez ich właściciela

6. W związku z przetwarzaniem przez Biomedika Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Pan/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia
b) prawo do sprostowania danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia
c) prawo do usunięcia danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia
f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 (a. Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym wybranym momencie pracy placówki, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług oferowanych przez Biomedika Sp. z o.o. i utrzymanie kontaktu z klientem.

10. Biomedika Sp.z o.o. pobiera od Pani/Pana niezbędną ilość danych potrzebnych do realizacji usług zgodnych z wybraną przez Panią/Pana ofertą.

11. Klient otrzymujący powiadomienia SMS:
a) wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną na wskazany adres email i/lub numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną od Sprzedawcy
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę
c) wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail i/lub sms w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne przez Sprzedawcę